Walne Zebranie Członków

29 września w przepięknych wnętrzach Domu Kultury w Objezierzu, odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek.

Po powitaniu zebranych przez Panią Małgorzatę Najdek – Prezes Stowarzyszenia, głos przejął Pan Mateusz Klepka, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach, który w kilku zdaniach przybliżył życiorys Antoniego Małeckiego oraz opowiedział o jego dokonaniach i korzeniach związanych z gminą Oborniki. Na przewodniczącą obrad wybrano Panią Renatę Gembiak-Binkiewicz, która sprawnie poprowadziła dalszą część spotkania.

W związku z rezygnacją Pani Jolanty Kuszy z członkostwa w Radzie LGD, konieczne było uzupełnienie wakatu. Na jej miejsce została wybrana Pani Elżbieta Ławnicka – Polewska mieszkanka gminy Suchy Las.

Pani Prezes przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2019 r. Później, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Magdalena Swoboda przedstawiła sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu tych dokumentów, jednogłośnie uchwalono absolutorium dla Zarządu za 2020 rok.

Następnie, Pani Prezes – Małgorzata Najdek omówiła projekt budżetu LGD na 2021 r

W ostatniej części spotkania Pani Wiceprezes LGD – Magdalena Przystałowska przedstawiła bieżącą działalność LGD oraz plany na najbliższą przyszłość.  

W wolnych głosach, Zarząd LGD obecny na zebraniu – Małgorzata Najdek – Prezes, Grażyna Foedke – Wiceprezes i Magdalena Przystałowska – Wiceprezes, podziękowały przybyłym na spotkanie, a Przewodnicząca Obrad, w imieniu obecnych, Zarządowi za sprawne wdrażanie LSR i realizowanie innych zadań statutowych LGD.