Spotkanie LGD-ów z Województwa Wielkopolskiego

25 października, mieliśmy ogromną przyjemność gościć koleżanki i kolegów z Lokalnych Grup Działania z Województwa Wielkoposlkiego.

Spotkanie robocze dotyczyło zasad realizacji projektów w ramach wielofunduszowych strategii.

W tym okresie programowania mogliśmy realizować przedsięwzięcia tylko z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach inicjatywy LEADER. Dzięki decyzji Marszałka Województwa, w nowej perspektywie, będziemy mogli zawrzeć w Strategiach także inicjatywy realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Studiowaliśmy zapisy dokumentu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, aby jak najdokładniej przygotować się do tworzenia wraz z Wami drodzy mieszkańcy naszych Strategii. Wszak są to Strategie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Spotkanie odbyło się w rewitalizowanym Starym Barze w Chludowe, za którego udostępnienie serdecznie dziękujemy Gminie Suchy Las oraz Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie.