Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo, Członkowie LGD Kraina Trzech Rzek!

Na podstawie § 18 ust.2 Statutu Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek,  serdecznie zapraszam na  Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, które odbędzie się 29 września 2021 r.(środa), o godz. 13.00 w Domu Kultury w Objezierzu (Gmina Oborniki).

Zgodnie z § 16, ust. 7 Statutu LGD Kraina Trzech Rzek, drugi termin rozpoczęcia obrad wyznaczono na 29 września 2021 r., na godz. 13.30.
Uchwały WZC podejmowane w drugim terminie będą prawomocne, bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków stowarzyszenia, zgodnie z § 18 Statutu LGD Kraina Trzech Rzek.

Projekty uchwał oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad publikowane są na stronie internetowej www.kraina3rzek.pl oraz są dostępne w siedzibie stowarzyszenia.

UWAGA! W związku obowiązującym stanem epidemii, w celu odpowiedniego przygotowania, KONIECZNE jest  potwierdzenie udziału w spotkaniu do poniedziałku, 27 września do godz. 1500 pod nr telefonu 535 978 545.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum, wybór protokolanta, przewodniczącego obrad i komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie wniosku zarządu w sprawie odwołania członka Rady LGD, w związku ze złożoną rezygnacją.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady LGD.
 6. Wybory członka Rady LGD.
 7. Przedstawienie Sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2020 r.
 9. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek.
 13. Przedstawienie projektu budżetu LGD na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu LGD na 2021 rok.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie Walnego Zebrania Członków