Obradowała Komisja Działaj Lokalnie

Konkurs “Działaj lokalnie” rozstrzygnięty! Wczoraj obradowała Komisja konkursowa, która wyłoniła najlepiej wpisujące się w ideę programu projekty. Spośród 20 złożonych wniosków, do finansowania zostało wybranych 13. Informacje o wynikach konkursu znajdują się na naszej stronie internetowej https://kraina3rzek.pl/dzialajlokalnie/

Gratulujemy!

„Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek”