Liderzy z Krainy Trzech Rzek zakończyli projekt

W miniony weekend, grupa liderów lokalnych, sołtysek i sołtysów, prezesek stowarzyszeń, przewodniczących kół gospodyń wiejskich, aktywnie działających członków organizacji wzięła udział w ostatnim etapie projektu Liderzy z Krainy Trzech Rzek.

Tym razem mieliśmy zaplanowaną wizytę w Spółdzielni Socjalnej ArtZagroda w Dymaczewie Starym. Miejsce pełne pasji i aktywności. Monika, prezes Spółdzielni opowiedziała nam o sposobie działania Spółdzielni, różnorodnych warsztatach oferowanych przez członków spółdzielni i misji, do której zostali powołani. Spotkanie nie było suchym przekazywaniem teorii. Wzięliśmy aktywnie udział w warsztatach produkowania naturalnych kosmetyków i pszczelarskich.

Następnego dnia, odbyły się ostatnie warsztaty z rozwoju osobistego. Tym razem tematem były zasoby i mocne strony nasze i społeczności. Jak je rozpoznać, nazwać i rozwijać.

Spotkanie było okazją do ciekawych i głębokich rozmów o tym jak to jest być aktywnym członkiem społeczności, jak współpracować, jak się nie wypalić, skąd czerpać energię i inspirację. Rozmawialiśmy także o tym jak się wspierać, dbać o siebie i pomagać sobie nawzajem.

Cieszymy się z efektów, które udało się nam osiągnąć. Zbudowaliśmy relacje, które są podstawą do budowania stabilnej współpracy lokalnej.

Zdjęcia Ilona Ciok