Operacja Własna LGD

W związku z umieszczeniem, w dniu 6 maja 2021 roku, na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek,  informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 02/2021/OW w ramach przedsięwzięcia: P.I.III.2 Zintegrowanie branż mających wpływ na rozwój turystyczny obszaru, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 05 czerwca 2030 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym, zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych, po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, Zarząd Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek przekaże  do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.