Zakończyliśmy nabory wniosków.

10 maja zakończyliśmy nabory wniosków w naborach 6/2021 Remont Zabytków oraz 7/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej W naborze 6/2021 wpłynęły 4 wnioski, a w naborze 7/2021: 12 wniosków .
W najbliższych tygodniach zbierać będzie się Rada Lokalnej Grupy Działania, aby ocenić złożone wnioski. Wszystkim biorącym udział w konkursach życzymy powodzenia.