Działaj Lokalnie – nabór zakończony

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie.

W terminie wpłynęło 20 wniosków! Złożone projekty przejdą ocenę formalną, po której wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez Lokalną Komisję Grantową. Wartość złożonych projektów wynosi 59.903,72 zł., a pula środków przewidziana w konkursie wynosi 30 tys. zł. Wszystkie projekty są edukacyjne, aktywizujące i co najważniejsze przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii – wybór, będzie trudny! A kto będzie realizował kreatywne pomysły dowiemy się pod koniec czerwca! Zachęcamy do śledzenia naszej strony

„Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek”