Gala Działaj Lokalnie

Gala Działaj Lokalnie za nami!

25 lutego, spotkaliśmy się z realizatorami projektów na sali konferencyjnej CRO w Obornikach.

W pełnym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego mogliśmy spędzić choć krótką chwilę w gronie liderów lokalnych.

Energia społeczna wyzwolona działaniami Kół Gospodyń Wiejskich, Grup nieformalnych i Stowarzyszeń to niezwykły zasób naszych społeczności. Wszystkie projekty przyczyniały się do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii Covid-19.W czasie Gali podsumowaliśmy program realizowany w roku 2020. Zrealizowano 13 inicjatyw na łączną kwotę blisko 37 000 zł. Każdy opowiedział o realizowanym projekcie. Mogliśmy się dzięki temu lepiej poznać, dowiedzieć się o zmianach jakie nastąpiły dzięki realizacji projektów.

„Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek”