Warsztat refleksyjny za nami

23 lutego odbył się coroczny warsztat refleksyjny, dotyczący realizacji LSR i działań LGD w minionym roku. Jest to spotkanie mające na celu analizę efektów pracy stowarzyszenia i oceny postępu wdrażania naszej strategii, na podstawie wyników raportu ewaluacyjnego. Raport za zeszły rok znajduje się w poście: https://kraina3rzek.pl/2021/02/warsztat-refleksyjny-za-nami/ W warsztacie uczestniczyli pracownicy Biura, członkowie Zarządu i Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. Podczas spotkania stosowano zasady podwyższonego reżimu sanitarnego. Analizie podlegał przebieg realizacji finansowej i rzeczowej LSR, osiąganie wskaźników, jakość kryteriów i procedur – zweryfikowano ich zrozumiałość i skuteczność. Na podstawie wyników ewaluacji oceniono jakość pracy biura oraz organów LGD.

Podczas warsztatu omówiono przebieg realizacji finansowej i rzeczowej LSR, osiąganie wskaźników, jakość kryteriów i procedur – zweryfikowano ich zrozumiałość i skuteczność. Na podstawie wyników ewaluacji oceniono jakość pracy biura oraz organów LGD.

Poniżej przedstawiamy raport ewaluacyjny, będący przedmiotem spotkania.

Podczas warsztatu omówiono przebieg realizacji finansowej i rzeczowej LSR, osiąganie wskaźników, jakość kryteriów i procedur – zweryfikowano ich zrozumiałość i skuteczność. Na podstawie wyników ewaluacji oceniono jakość pracy biura oraz organów LGD.

Poniżej przedstawiamy raport ewaluacyjny, będący przedmiotem spotkania.

Raport ewaluacyjny za 2020 rok