Ogłoszenie o naborze wniosków na Granty!

Informujemy o tym, że LGD Kraina Trzech ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów nr 11/2020/G w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

Treść ogłoszenia dostępna po kliknięciu w link:

https://kraina3rzek.pl/dotacje/dla-spolecznikow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-powierzenie-grantow-11-2021-g/