Dziękujemy za udział w konsultacjach zmian LSR

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy brali udział w konsultacjach LSR.

Zadaliśmy bardzo ważne pytanie, dotyczące tego na co przeznaczyć dodatkowe środki w ramach naszej Strategii, czyli czego dotyczyć ma ostatni, dodatkowy nabór realizowany przez LGD w tej perspektywie finansowej.

Poniżej przedstawiamy wyniki Państwa “głosowania”.

Każdej kategorii można było przyporządkować poziom jej istotności – od najbardziej potrzebne do najmniej potrzebne. Tym samym oceny były ważone – zaznaczenie pozycji “najbardziej potrzebne” dawało danej kategorii 5 punktów, a “najmniej potrzebne” tylko 1 punkt.

Po zsumowaniu wszystkich ocen, okazało się, że najbardziej oczekiwane przez mieszkańców jest dofinansowanie projektów mających na celu rozwijanie działalności gospodarczych i tworzenie nowych miejsc pracy.

W ankiecie wzięło udział 21 osób. Poniżej przedstawiamy zestawienie wskazujące na podział w zależności od gminy członkowskiej.