Szkolenie dotyczące ubiegania się o Grant

W nowych, covidowych okolicznościach rozmawiamy z Wami on-line.

6 listopada odbyło się po raz pierwszy szkolenie online, dotyczące możliwości ubiegania się o granty w Lokalnej Grupie Działania. Już 9 listopada rozpoczynamy nabór wniosków o powierzenie Grantów w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.