Umowy na dofinansowanie w programie Działaj Lokalnie podpisane!

Umowy z grantobiorcami Działaj Lokalnie 2020 już podpisane!

KGW Złotniki patronuje dwóm grupom nieformalnym: Aktywnym Seniorom z Suchego Lasu i Miłośnikom Wody w Suchym Lesie.

Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych Ludzki Gest z Obornik stworzy Zielony zakątek terapii przyrodą i naturą.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kiszewku Kiszewkowianki zorganizuje szereg wydarzeń międzypokoleniowych wokół tematyki ziołolecznictwa i zdrowego odżywiania się.

Koło Gospodyń Wiejskich we Wiardunkach zaprosi dzieci, młodzież i dorosłych na legendarny szlak – warsztaty i spotkania dla mieszkańców.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie patronuje grupie formalniej Zapuszkowani z Długiej Gośliny.

Koło Gospodyń Wiejskich w Trojanowie przeprowadzi szereg eko-inicjatyw dla mieszkańców.

Stowarzyszenie Aktywni Razem z Ludom przeprowadzi warsztaty kulinarne łączące wiedzę pokoleń – Zero Waste.

Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole patronuje grupie nieformalnej, która zorganizuje seanse kinowe dla mieszkańców Ryczywołu.

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Boruchowie podpisało umowę jako patron grupy nieformalnej, która zorganizuje szkolenie i rajd nordic walking dla mieszkańców.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewku przeprowadzi zajęcia dla dużych i małych o tym jak dbać o zdrowe i unikać zagrożeń.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Leśnej Zaradni “obudzi” mieszkańców po pandemii, organizując szereg ciekawych wydarzeń.

Koło Gospodyń Wiejskich KAMBUZA przeprowadzi warsztaty z robienia domowych kiszonek.

Gratulujemy podpisanych umów i życzymy satysfakcji z realizacji projektów!

„Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek”