Szkolenie dla Grantobiorców programu Działaj Lokalnie

30 lipca odbyło się szkolenie dla wybranych grantobiorców Działaj lokalnie. Prezes LGD, Małgorzata Najdek pogratulowała świetnych inicjatyw, omówiła obowiązki grantobiorców, wynikające z zawartych umów oraz życzyła sukcesów w realizacji działań.

LGD Kraina Trzech Rzek po raz pierwszy organizuje konkurs Działaj lokalnie, angażując na ten cel 37 000,00 zł #dzialajloklanieDziałaj Lokalnie

„Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek”