Zapraszamy do konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji realizowanych w ramach Projektów Grantowych i Remontu Zabytków

Zapraszamy Państwa do konsultacji zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru dla wniosków o dofinansowanie w ramach Grantów.

Poniżej znajdą Państwo propozycję zmian Lokalnych Kryteriów oraz formularz zmian.

Zapraszamy do składania uwag do dokumentów na formularzu zamieszczonym powyżej

  • mailowo na adres biuro@kraina3rzek.pl lub
  • osobiście w biurze LGD ul. M.J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

w terminie 4 tygodni od dnia opublikowania.

Z dokumentami można także zapoznać się także w biurze LGD.