Zapraszamy na spotkania informacyjne Działaj Lokalnie

Warsztaty rękodzieła, cykl spotkań integracyjnych, zajęcia dla dzieci?
Ja chcesz ożywić swoją społeczność po okresie epidemii?
Dotacje do 3 000 zł na rozwój społecznej aktywności, integracji i aktywności w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Konkursu Grantowego programu Działaj Lokalnie!

  1. Suchy Las: Poniedziałek, 8 czerwca, od 14 do 15 w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus, ul. Szkolna 18.
  2. Oborniki: Poniedziałek, 8 czerwca, od 14 do 15 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76.
  3. Ryczywół: Wtorek, 9 czerwca, od 12 do 13 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole, ul Nowa 2.
  4. Murowana Goślina: Wtorek, 9 czerwca, od 14 do 15 w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska 16.

„Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek”