Spotkania informacyjne Działaj Lokalnie

W ostatnich dniach odbyły się spotkania informacyjne skierowane dla mieszkańców i organizacji z terenu Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, chcących ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały idee, cele oraz zasady udziału w programie. Na zakończenie, uczestnicy spotkania mogli uzyskać odpowiedzi na ważne pytania dotyczące konkursu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i przypominamy, że przez cały okres naboru wniosków, można konsultować swoje pomysły w biurze LGD Kraina Trzech Rzek.

„Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek”