Ważne informacje dla beneficjentów związane z graniczeniami dot. stanu epidemii

Przekazujemy pismo MRiRW zawierające wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów ustawy ROW oraz rozwiązań w ramach poddziałania 19.2 i 19.4.

Komunikat zawierający przesłane informacje został opublikowany na stronie internetowej www.dprow.umww.pl

Równocześnie informujemy, że dopuszczalne jest tzw. „przebranżowienie” w ramach realizowanej operacji, aby umożliwić beneficjentom poddziałania 19.2 utrzymanie się na rynku, po uzyskaniu pozytywnej opinii lokalnej grupy działania, która dokonała wyboru danej operacji do realizacji.

Pismo MRiRW