Warsztat refleksyjny

19 lutego odbył się coroczny warsztat refleksyjny, dotyczący realizacji LSR i działań LGD w minionym roku. W warsztacie uczestniczyli pracownicy Biura, członkowie Zarządu i Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia.

Podczas warsztatu omówiono przebieg realizacji finansowej i rzeczowej LSR, osiąganie wskaźników zaplanowanych na 2 kamień milowy, jakość kryteriów i procedur – zweryfikowano ich zrozumiałość i skuteczność. Na podstawie wyników ewaluacji oceniono jakość pracy biura oraz organów LGD. Uczestnicy wypracowali także rekomendacje do do zmian Lokalnych Kryteriów dotyczących wyboru Grantobiorców oraz oceny wniosków składanych w ramach konkursu na remont zabytków.

Wysoka frekwencja oraz aktywny udział uczestników warsztatu sprawiały, że wszystkie założenia spotkania zostały osiągnięte.

Poniżej przedstawiamy raport i prezentację zawierające informacje omawiane na spotkaniu.