Spotkania noworoczne

Fot: UMiG Murowana Goślina

Tradycyjnie pierwsze tygodnie roku obfitują w uroczyste wydarzenia, mające na celu podsumowanie minionego roku, ale również przedstawienie planów na przyszłość.

Na terenie naszej LGD cykl spotkań noworocznych rozpoczęła Gmina Murowana Goślina. Na zaproszenie Burmistrza Dariusz Urbańskiego w spotkaniu uczestniczył wiceprezes LGD Andrzej Kosakowski. Podczas uroczystości doceniono goślińskich przedsiębiorców, przedstawiono działania Gminy w 2019 roku oraz planowane inwestycje.

Fot: Gmina Oborniki

Tradycyjny Toast Noworoczny w gminie Oborniki odbywa się corocznie w Pałacu w Objezierzu. Na zaproszenie Burmistrza Obornik w toaście wzięła udział prezes LGD Małgorzata Najdek. Podczas spotkania p.o. Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk dziękował obornickim przedsiębiorcom za ich aktywność i gratulował rozwoju firm. Ważnym punktem spotkania była licytacja fantów na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciel, które od lat wspiera dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Fot. LGD Kraina Trzech Rzek

Na zaproszenie Posła Krzysztofa Paszyka oraz Senatora Jana Filipa Libickiego, prezes Małgorzata Najdek uczestniczyła w spotkaniu noworocznym PSL. Poseł Krzysztof Paszyk bardzo wspiera działalność naszej LGD, a także liczne inicjatywy społeczne na naszym obszarze. Spotkanie było okazją do podsumowania działań a także przedstawiania planów na dalszą działalność.