Utworzenie małego placu zabaw na terenie sołectwa Marszewiec.

Stowarzyszenie Gronostaj Promotion zrealizowało projekt polegający na utworzeniu nowego placu zabaw w Marszewcu.