Spotkanie dla potencjalnych wnioskodawców działania Rozwijanie Działalności Gospodarczej

W środę 11.12.2019 odbyło się otwarte spotkanie dla przedsiębiorców, którzy planują rozwijać swoją działalność przy dofinansowaniu ze środków LGD Kraina Trzech Rzek. Licznie przybyli przedsiębiorcy wysłuchali informacji o warunkach uzyskania wsparcia, kryteriach wyboru operacji i procedurach obowiązujących w naborze. Omówiono także formularz wniosku i biznesplanu oraz wymagane załączniki. Prowadzące spotkanie: Małgorzata Najdek i Magdalena Przystałowska zaprosiły również na dyżury konsultacyjne w gminach członkowskich oraz spotkania doradcze w biurze LGD. Spotkanie realizowane było w ramach planu komunikacji: Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów.

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3