Publikacja o Wargowie – grant LGD

W ramach projektu przygotowano publikację dotyczącą historii walorów miejscowości Wargowo. W realizację projektu zaangażowały się członkinie Koła Gospodarnych Kobiet “Wargowianki”, partnerzy i mieszkańcy. Powstała piękna publikacja, która promuje miejscowość Wargowo jako miejsce cenne historyczno i kulturowo.