“Przyroda zbliża pokolenia” Grant LGD

W ramach projektu odbyły się spotkania integracyjne dla seniorów i młodzieży z Gminy Suchy Las, spacery wraz z umieszczeniem foto pułapki, przygotowanie miejsca pod spotkanie integracyjne, warsztaty “Las w Słoiku”, dyskusja “Co możemy na co dzień zrobić dla środowiska”, spotkanie integrujące podsumowujące. Uczestnicy warsztatów opracowali plakaty dotyczące postaw ekologicznych na co dzień.

zdjęcia: https://www.facebook.com/Przyroda-zbli%C5%BCa-pokolenia-749945275398832/