“OSP Ludomy turystycznie” grant LGD

30 października odbyło się otwarcie miejsca rekreacyjnego przy remizie Osp Ludomy. Projekt pt. “Osp Ludomy turystycznie” był realizowany już od kwietnia 2019 roku. Druhowie pozyskali dofinansowanie z LGD Kraina Trzech Rzek na budowę infrastruktury. Fundusz sołecki przeznaczył brakującą kwotę. Mieszkańcy, którzy przybyli na miejsce mogli liczyć na słodki poczęstunek, kiełbaski z ogniska oraz ciepłe i zimne napoje. Dodatkowo, został zorganizowany konkurs i turniej, gdzie jedną z konkurencji było strącenie pachołków wężem strażackim. Projekt wyniósł 24 766,32 zł z czego 22 498,32 zł pochodziło z grantu. Bardzo dużym wkładem osobowym okazali się druhowie, gdzie w czynie społecznym przygotowali teren i wybudowali wiatę rekreacyjną, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom naszego sołectwa i nie tylko.

tekst: Karol Roguszka