Integracja z lokalną społecznością poprzez organizowanie koncertów i wyjazdy na konkursy krajowe i zagraniczne

Stowarzyszenie Chór Pro Musica im. Józefa Czypka zrealizowało projekt, w ramach którego odbył się szereg koncertów dla mieszkańców Obornik: obchody jubileuszu 35-lecia Chóru, biesiada wspomnień oraz Maryjne spotkania muzyczne. Chór wyjechał także na Międzynarodowy Konkurs Chóralny do Białegostoku. Otrzymali tam Brązowy Dyplom w kategorii sakralnej.

zdjęcia: https://www.facebook.com/pg/Pro-Musica-Oborniki-117174288356353/posts/?ref=page_internal