Spotkanie robocze w sprawie realizacji wspólnego projektu

18 listopada odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli czterech lokalnych grup działania, podczas którego omówiono zakres, planowanego do realizacji, projektu współpracy.

Czarnkowsko -Trzcianecka LGD, Puszcza Notecka, Trakt Piastów oraz nasza LGD, planują w przyszłym roku budowę wiat przystosowanych do potrzeb turystów rowerowych. Wiaty zostaną wyposażone w ławostoły, stojaki na rowery oraz stacje naprawcze. Dodatkowo zaplanowano utworzenie nowoczesnej aplikacji mobilnej dla rowerzystów oraz rajdy rowerowe promujące projekt.