Konkurs dożynkowy na najpiękniej przystrojone obejście przydomowe w Nieszawie

31 sierpnia, w gminie Murowana Goślina, odbyły się Dożynki. Delegacje wszystkich sołectw, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Murowana Goślina przybyli do wsi Nieszawa, by wspólnie podziękować Bogu za tegoroczne plony.

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek zorganizowała konkurs na najpiękniej przystrojone obejście przydomowe lub przyblokowe. Mieszkańcy włączyli się w tę inicjatywę i od samego wjazdu
do Nieszawy, można było podziwiać piękne kompozycje ze słomy i różnych materiałów.

Komisja konkursowa w składzie: Bożena Kubiatowicz – przewodnicząca Rady LGD Kraina Trzech Rzek, Bartłomiej Stefański – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
z Murowanej Gośliny (artysta plastyk) oraz Monika Zemlak – pracownik biura LGD, oceniła 8 obejść z Nieszawy oraz 1 obejście przydomowe w Nieszawce. Po długich naradach wyłoniła laureatów:

I miejsce – Ilona Figura

II miejsce – Karolina Woźniak

III miejsce – Klaudia Mroczyńska

Wyróżnienia: Magdalena Walkowiak i Malwina Gebler, Mirosława Bławak, Agata Jarzyńska, Katarzyna Ziemska i Małgorzata Jankowska, Magdalena i Sławomir Gałka oraz OSP Nieszawa.

Nagrody i dyplomy wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina – Dariusz Urbański.