Grant zrealizowany w Biedrusku

W ramach projektu “Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i integracja mieszkańców w Domu Osiedlowym w Biedrusku”, dofinansowanego w ramach Grantów w LGD, wykonano utwardzenie kostką brukową pod istniejącą wiatą rekreacyjną

7 września Zarząd Osiedla Biedrusko, zorganizował Piknik Rodzinny przy Domu Osiedlowym, podczas którego odbyło się wiele atrakcji dla mieszkańców, m.in. występy artystyczne, gry, zabawy i konkursy. Pod wiatą, znalazło się idealne miejsce na strefę dziecięcą, gdzie przeprowadzono warsztaty recyklingowe. Dzieci, wykorzystując rolki po ręcznikach papierowych, mogły stworzyć kolorowe stojaki na przybory szkolne.

Zdjęcia: Wojciech Rorot