Zapraszamy do konsultacji LSR

Zarząd LGD Kraina Trzech Rzek zaprasza do konsultowania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Zapraszamy do Biura LGD Kraina Trzech Rzek we wtorek, 9.07.2019 r., w godz. 7:00-15:00, na indywidualne konsultacje planowanych zmian oraz do składania pisemnych komentarzy i uwag do proponowanych zmian  LSR, na adres: biuro@kraina3rzek.pl

LSR przed zmianami

formularz konsultacji