“Różne pokolenia – jeden świat – wspólne korzenie” – grant realizowany w Chludowie

W ramach projektu „Różne pokolenia – jeden świat – wspólne korzenie” zrealizowano już większość zaplanowanych działań. Nasze spotkania projektowe rozpoczęliśmy od stworzenia możliwości zapoznania się grupy, m.in. poprzez organizację konkursu przyrodniczego, w którym rywalizowały grupy mieszane – złożone z Seniorów należących do Klubu Seniora „Dębowy Liść” w Chludowie oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie.  Na pierwszym spotkaniu Uczestnicy projektu otrzymali również mapy Chludowa, na których pracowali projektując ścieżki spacerowe. Seniorzy zaprojektowali ścieżkę spacerową dla dzieci i młodzieży, natomiast grupa młodzieżowa przygotowała trasę dla seniorów. Wszystko po to, by na późniejszym etapie projektu zrealizować spacery w terenie.

W kolejnym etapie działań projektowych pracowaliśmy nad tekstem „Spacer po Chludowie”, gdzie zadaniem grupy młodzieżowej było przygotowanie tego tekstu w wariancie slangu młodzieżowego, natomiast seniorzy pracowali nad wariantem gwarowo-staropolskim. Ostatecznie powstały teksty „Bujana po Chludowie” oraz „Lofry po Chludowie”. Stały się one scenariuszem i podstawą do nagrania słuchowiska, które zostało zarejestrowane przez mobilne studio dźwiękowe Eleven Sound z Poznania.

Za nami także spotkanie, podczas którego grupy projektowe zrealizowały spacery w terenie po wspólnie zaprojektowanych ścieżkach, a następnie razem sprzątaliśmy okolice stawu zwanego w Chludowie Balatonem.

Uczestnicy wzięli również udział w międzypokoleniowych warsztatach bębniarskich, co było dużą atrakcją i wypełniło afrykańskimi dźwiękami chludowski Balaton i okolice. Po muzycznych atrakcjach uczestnicy zasiedli do grilla i wspólnie biesiadowali nad brzegami Balatonu.

Równolegle do spotkań projektowych odbyły się sesje zdjęciowe uczestników projektu, których realizacja była konieczna w związku z planowanym wydaniem kalendarza ściennego z fotografiami Uczestników. Projekt kalendarza jest w trakcie przygotowania, druk zaplanowano na wrzesień 2019 r.

Mateusz Oszkiewicz