Budujemy bezpieczne społeczeństwo – Grant Fundacji “Na prostej drodze”

Szkolenie pierwszej pomocy odbyło się w ramach grantu pn. „Budujemy bezpieczne społeczeństwo”, realizowanego przez Fundację “Na prostej drodze”, kierowany dla mieszkańców Gminy Oborniki. Certyfikowany kurs został przeprowadzony w naszej Fundacji w trzech terminach, odpowiednio: 08.05.2019, 18.05.2019 oraz 22.05.2019. Łącznie przeszkolonych zostało 70 osób.

Podczas spotkania uczestnicy pozyskali wiedzę z zakresu postępowania z poszkodowanym, będącym w stanie zagrożenia życia. Program szkolenia obejmował wykłady i ćwiczenia praktyczne w stopniu podstawowym z zakresu postępowania w wypadku miejscowych zagrożeń, podstawy resuscytacji krążeniowo – oddechowej w zakresie BLS, postępowania w obrażeniach ciała, tj. zranienia, złamania jak również omdlenia, padaczka, zawał serca. Szkolenie z pewnością przyczyniło się do podniesienia świadomości i umiejętności społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Kurs został przeprowadzony przez wykwalifikowanych ratowników medycznych „SEBATEAM”, Sebastian Budyła, serdecznie dziękujemy.

Spotkanie było cennym doświadczeniem dla przybyłych uczestników, którzy mieli okazję podzielić się swoimi przeżyciami podczas przygotowanego przez Fundację poczęstunku.

Joanna Kuźniak – Fundacja “Na prostej drodze”