Umowy na Granty

Jesteśmy w trakcie podpisywania kolejnych umów o powierzenie Grantów. Tym razem Grantobiorcy będą realizować zadania związane z rozwojem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej.

Do końca roku powstaną:

Miejsce na ognisko, wiata turystyczna i teren turystyczny oraz impreza integracyjna dla mieszkańców w Ludomach – realizatorem jest OSP Ludomy

Stacja obsługi rowerów wraz z turniejem piłkarskim – realizatorem jest Stowarzyszenie KGW w Długiej Goślinie

Tablica turystyczna, mapki turystyczne, stacja obsługi rowerów oraz impreza promująca turystykę – realizatorem jest Stowarzyszenie CIAO

Tablica turystyczna w Raduszynie – realizatorem jest Stowarzyszenie Dolina Trojanki

Odnowienie szlaku turystycznego z Ryczywołu do Rezerwatu Bagna Chlebowo wraz z tablicami turystycznymi i miejscem odpoczynku w Lipie – realizatorem jest Stowarzyszenie 3xP Puszcza Pełna Przygód.