Umowa o powierzenie Grantu z Gminą Suchy Las podpisana!

6 czerwca, Lokalna Grupa Działania podpisała umowę o powierzenie grantu z Gminą Suchy Las. W ramach realizowanego zadania, w miejscowości Biedrusko zostanie utwardzony tern pod wiatą rekreacyjną przy Domu Osiedlowym w Biedrusku, a zmodernizowana infrastruktura będzie wykorzystywana w czasie imprez dla mieszkańców. Gminę Suchy Las reprezentował Wójt – Grzegorz Wojtera oraz Pani Skarbnik – Monika Wojtaszewska. Lokalną Grupę Działania reprezentowała Prezes – Małgorzata Najdek oraz wiceprezes – Magdalena Przystałowska.