Zapraszamy na spotkania informacyjno – konsultacyjne.

Już w czerwcu rozpoczynamy spotkania informacyjno – konsultacyjne, poświęcone w szczególności planowanym dofinansowaniom na rozwój działalności gospodarczej.

W II połowie tego roku odbędzie się nabór dedykowany przedsiębiorcom. Niemal 1 800 000 zł zostanie przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój firm na terenie działania LGD Kraina Trzech Rzek.

Zapraszamy na spotkania i przypominamy, że biuro LGD prowadzi bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków i realizacji operacji.