Wyniki oceny naboru 4/2019

Na naszej stronie dostępne już są wyniki naboru 4/2019 w ramach przedsięwzięcia “Podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej”

Można zapoznać się z nimi po kliknięciu w LINK

Nabór odbył się w dniach 18 marca – 1 kwietnia 2019 r. Złożono 17 wniosków. Po jego zakończeniu, na potrzeby pomocniczej oceny, wnioskodawcy byli wzywani do uzupełnień.

13 maja odbyło się posiedzenie Rady LGD, na którym 13 członków Rady oceniło wniosku pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) i Lokalnymi kryteriami wyboru operacji. 15 operacji otrzymało decyzję o dofinansowaniu, a 7 mieściło się w limicie środków przewidzianych na nabór (350 000 zł). Ocenę wniosków poprzedziło szkolenie dla członków Rady LGD.

Gratulujemy wnioskodawcom, którzy otrzymali decyzję o dofinansowaniu i życzymy owocnej realizacji projektów.