Już są dofinansowania dla Kół Gospodyń Wiejskich!

Informujemy, że w dniu 7 maja weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące przyznawania pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich.

Zmiany dotyczą między innymi okresu wydatkowania środków (do 31 grudnia), składania sprawozdania (do 31 stycznia kolejnego roku) oraz nowego wzoru formularza.

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU