Szkolenie dla beneficjentów

6 marca w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, odbyło się szkolenie dla beneficjentów zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej, w zakresie warunków przyznania pomocy oraz spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Omówiono również procedury oceny i wyboru operacji oraz formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznesplan.  Nabór wniosków w naszej LGD rusza 18 marca i potrwa do 1 kwietnia.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, zapraszamy na do biura LGD oraz na dyżury konsultacyjne w gminach członkowskich.

Prezentacja 1

Prezentacja 2

 

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Planu Komunikacji

 

“Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 – 2020