Spotkanie zarządu LGD z włodarzami gmin członkowskich

26 lutego, w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, odbyło się spotkanie zarządu LGD z włodarzami gmin członkowskich. Podczas spotkania prezes LGD przedstawiła stan wdrażania LSR w ujęciu dla poszczególnych gmin. Omówiono również projekt budżetu LGD na kolejne lata, uwzględniający rezygnację z naborów grantowych, na rzecz naborów w trybie konkursowym.
Ponadto omówione zostały plany LGD na 2019 rok – nabory na podejmowanie i rozwijanie działalności oraz organizacja wydarzeń promujących obszar i wspierających aktywność społeczną mieszkańców.
Włodarzom gmin zaprezentowano także nowo wyremontowane biuro LGD.