Regionalne Konsultacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

12 marca, w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, odbyły się Regionalne konsultacje dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Panią Andżeliką Możdżanowską. Spotkanie poświęcone było tematyce zasad funkcjonowania Kół zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze i działających na podstawie Ustawy o KGW.

Panie usłyszały o ułatwieniach w prowadzeniu działalności – zwolnieniu z podatku dochodowego, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży bez kasy fiskalnej oraz zwolnienie z podatku VAT, możliwości prowadzenia uproszczonej księgowości, a także korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i opieki Pełnomocnika Rządu Ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Pani Andżelika, podzieliła się z zebranymi dobrymi wiadomościami – planowanym do wprowadzenia kolejnym ułatwieniom dla KGW (między innymi brak konieczności posiadania podpisu elektronicznego) oraz uruchomieniu dofinansowań w 2019 roku.

Więcej informacji o działalności Kół Gospodyń Wiejskich na nowych zasadach, znajduje się na stronie dedykowanej Kobietom Gospodarnym i Wyjątkowym.