Konferencja Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

14 marca, na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, braliśmy udział w konferencji “Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”.

Prelegenci – przedstawiciele ministerstw, przedstawili szereg informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na działania mające na celu rozwój obszarów wiejskich w następujących obszarach:

  • Infrastruktura mieszkaniowa,
  • Infrastruktura,
  • Oświata i Kultura,
  • Infrastruktura społeczna,
  • Aktywizacja zawodowa.