Sprawozdanie z realizacji LSR na Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

5 lutego 2019 podczas Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie przedstawiliśmy sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  oraz plany na kolejne lata naszej działalności. Prezes Małgorzata Najdek przedstawiła projekty, które sfinansowano z budżetu LGD. Na terenie gminy Murowana Goślina wybudowano świetlicę wiejską w Nieszawie, utworzono strefę rekreacji w mieście Murowana Goślina, a liczne stowarzyszenia uzyskały wsparcie w ramach projektów grantowych. Już w najbliższym czasie beneficjenci będą mogli ubiegać się o dotacje na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Zaplanowano również konkursy na budowę i przebudowę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz promocję obszaru.