Kolejne umowy zawarte

25 lutego zarząd LGD Kraina Trzech Rzek zawarł umowy z beneficjentami kolejnego projektu grantowego. Przed nami wiele interesujących wydarzeń, które zostaną zrealizowane na terenie naszej LGD.

W ramach podpisanych umów Stowarzyszenie Aktywni Razem zrealizuje projekt polegający na promocji walorów turystycznych Gminy Ryczywół, wydaniu mapy turystycznej oraz organizacji rajdów nordic – walking. W imieniu stowarzyszenia umowę podpisywały: wiceprezes Krystyna Bartkowiak i członkini zarządu Karolina Filoda.

Stowarzyszenie Chór im. Józefa Czypka, reprezentowane przez Magdalenę Smela, zrealizuje dwa projekty: warsztaty muzyczne dla członków chóru oraz lokalnej społeczności oraz zorganizuje koncerty chóru w kraju i zagranicą.

Fundacja “Na prostej drodze”, reprezentowana przez wiceprezes Grażynę Stachowiak, zorganizuje szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Monika Ewert wraz z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Długiej Goślinie, zorganizuje podróż studyjną „Przygoda z lawendą”.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żerniki przeprowadzi cykl warsztatów dla dzieci i dorosłych. Stowarzyszenie reprezentowali: prezes zarządu Adam Kołodziej oraz Izabela Wielgosz, członkini zarządu.

Kółko Rolnicze w Skrzetuszu, reprezentowane przez prezesa Mariusza Nowaka, oraz wiceprezes Jolantę Fuhrmann, zorganizuje warsztaty florystyczne dla członkiń KGW.

Magdalena Wieczorek zrealizuje dwa projekty polegające na zorganizowaniu warsztatów międzypokoleniowych oraz wpływających na kształtowanie świadomości ekologicznej w gminie Suchy Las.

Koło Gospodarnych Kobiet  „Wargowianki”, reprezentowane przez przewodniczącą Irenę Madziarek planuje wydanie albumu promującego Wargowo.

Stowarzyszenie AleBabki, reprezentowane przez prezes Urszulę Krűger, zrealizuje warsztaty i podróż studyjną dla członkiń stowarzyszenia.

Józef Śpiewak oraz Czesław Matelski, reprezentujący Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Suchym Lesie, wytyczą i oznakują szlaki piesze na terenie Zielątkowa i okolic.

Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA, reprezentowane przez prezesa Roberta Filipiaka oraz wiceprezes Grażynę Urbaniak opracuje i wyda ulotki i mapę promująca obszar.

Stowarzyszenie LGD reprezntował zarząd: Małgorzata Najdek – prezes oraz wiceprezesi: Magda Przystałowska, Grażyna Foedke i Andrzej Kosakowski.