Spotkanie Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski

24 i 25 stycznia, wzięliśmy udział w spotkaniu Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Wielkopolskiego. W temacie spotkania znalazły się takie zagadnienia jak realizowanie zadań związanych z monitoringiem i ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju, sprawozdanie z realizacji projektu KSOW i plany realizacji projektu w kolejnym roku. Omawiane były także inne ważne tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem LGD oraz realizacją projektów dofinansowanych w ramach wdrażania LSR.

fot. Kamila Robaszyńska