Kolejna umowa na realizację projektu grantowego podpisana

30.01.2019 prezes zarządu naszej LGD, Małgorzata Najdek, popisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego, umowę na realizację kolejnego projektu grantowego. W ramach otrzymanego wsparcia będzie możliwa realizacja 15 zadań grantowych mających na celu wzmocnienie kapitału społecznego i promocję obszaru LGD.
Poniżej przedstawiamy zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu grantowego.