Szkolenie “Koła Gospodyń Wiejskich po nowemu oraz informowanie nt. realizowania projektów”

12 grudnia odbyło się spotkanie szkoleniowe, poświęcone tematom:

  • Rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich zgodnie z zapisami nowej Ustawy
  • Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów
  • Dofinansowania dla Kół Gospodyń Wiejskich

Na spotkanie przybyło kilkanaście osób, zainteresowanych założeniem nowego Koła lub rejestracją istniejącego.

W związku z wejściem w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, możliwe jest rejestrowanie Kół Gospodyń Wiejskich i nabywanie przez nie osobowości prawnej. Dzięki temu mogą one otrzymywać dotacje na realizację celów statutowych.

Na spotkaniu omówione zostały także możliwości ubiegania się KGW o dofinansowania w Lokalnej Grupie Działania Kraina Trzech Rzek – warunki i sposoby realizacji i rozliczania projektów, procedurę realizacji Zadań przez Grantobiorców.

Prezentacja