Koła Gospodyń Wiejskich po nowemu! Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie poświęcone zasadom rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich i możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie nowej Ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich.

Odbędzie się ono 12 grudnia, w środę, o godzinie 16:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul . M.J. Piłsudskiego 76.

Spotkanie jest szczególnie dedykowane członkiniom KGW, które do tej pory funkcjonowały w ramach Kółek Rolniczych lub Związków Kółek Rolniczych oraz osobom zainteresowanych założeniem nowego Koła, a w jego trakcie zostaną omówione zasady rejestracji i funkcjonowania Koła na nowych zasadach, możliwości ubiegania się do dofinansowania, a także warunki i sposoby realizacji i rozliczania projektów.

Wszystkich, którzy nie mogą dotrzeć na spotkanie a są zainteresowani powyższymi tematami, zapraszamy na doradztwo do naszego biura, w Obornikach przy ul. M. J. Piłsudskiego 76.