Jubileuszowo w Wargowie

Dzień 30 listopada w Wargowie zostanie zapamiętany przez mieszkańców, jako szczególnie ważny. Jednocześnie uczczono 100 – lecie odzyskania niepodległości,  800 – lecie wsi oraz 15 – lecie Koła Gospodarnych Kobiet Wargowianki. Uroczystość prowadziła, jak zawsze niezastąpiona Irena Magdziarek, pełniąca funkcję sołtysa wsi, przewodniczącej Koła Gospodarnych Kobiet Wargowianki oraz Radnej Obornickiej Rady Seniorów, przy pomocy aktywnych mieszkańców.

Podczas tego uroczystego wieczoru odsłonięto i poświęcono pamiątkowe tablice, następnie mieszkańcy i zaproszeni goście udali się do wnętrza Wiejskiego Domu Kultury, gdzie wspominano udział Wargowian w Powstaniu Wielkopolskim, a także wzruszające, wojenne losy przodków mieszkańców wsi. W sposób szczególny doceniono wkład kobiet, członkiń Koła Wargowianki, które swoją pracą upiększają Wargowo, pielęgnują tradycję oraz włączają się w różne wydarzenia organizowane dla mieszkańców wsi.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście z Burmistrzem Obornik – Tomaszem Szramą i Proboszczem Parafii Objezierze – ks. Zbigniewem Szlachetką na czele. Prezes naszej LGD – Małgorzata Najdek pogratulowała mieszkańcom tak wspaniałych jubileuszy, życząc dalszego rozwoju i kolejnych okazji do wspólnego świętowania.