Informujemy!

Informujemy, że w związku z upływem terminu realizacji zadań w ramach projektów Grantowych,  biuro Lokalnej Grupy Działania będzie dodatkowo otwarte w dniu 15 grudnia 2018 roku, w godzinach 11.30 – 13.00.